Sojusz spójności

Jednostkom samorządowym spoza najsilniejszych obszarów województwa (Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny) stworzyliśmy szansę na wykorzystanie mechanizmu Kontraktów Samorządowych. Mogły one zbudować własne partnerstwa i wypracować wspólne strategie rozwoju wykraczające poza granice gminy czy powiatu. Ten oddolny proces zaowocował wsparciem ze środków RPOWZ sześciu Kontraktów Samorządowych.

Włodarze jednostek samorządowych, które przystąpiły do tych partnerstw, złożyli wnioski o dofinansowanie wcześniej wspólnie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą RPOWZ projektów priorytetowych. Na realizację 96 przedsięwzięć zapisanych w Kontraktach Samorządowych zabezpieczono ponad 129 mln zł z pięciu osi priorytetowych RPOWZ. Pieniądze te będą inwestowane w poprawę konkurencyjności MŚP, promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, wspieranie mobilności pracowników, w edukację, szkolenia i kształcenie zawodowe. Złożą się one na wzmocnienie gospodarczego potencjału kolejnych obszarów regionu.

Nasze autorskie rozwiązanie w postaci Kontraktów Samorządowych dostrzeżono z poziomu kraju. Ministerstwo Rozwoju uznaje je za dobrą praktykę w stosowaniu narzędzi wsparcia kierowanych do konkretnych terytoriów. Podobnie wysoko oceniają je Związek Powiatów Polskich czy Związek Miast Polskich, które dostrzegają przede wszystkim wysoką gotowość samorządów lokalnych naszego województwa do korzystania z nowych instrumentów terytorialnych.

Warto się pochwalić także innym sukcesem. W organizowanym przez Komisję Europejską konkursie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego otrzymała grant w wysokości 750 tys. euro, który ma wspierać rozwój otoczenia przyjaznego start-upom. Powstanie m.in. specjalna platforma, która pomoże młodym firmom pozyskać inwestorów i zdobyć kapitał na rozwój. To – obok dotacji z Programu Regionalnego i instrumentów zwrotnych – kolejny element budujący ekosystem wspierania innowacji. To pierwszy grant na tego typu pilotażowy projekt dla polskiej instytucji, która będzie liderem przedsięwzięcia z udziałem wielu międzynarodowych partnerów. Tym bardziej cieszy, że skorzystają z niego zachodniopomorskie start-upy.

Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) uznano w ubiegłym roku za jedno z dwóch najlepszych w Polsce. Jak sprawna jest nasza obsługa inwestycyjna, widzimy m.in. po skali inwestycji w województwie, rosnącej dynamice rozwoju Pomorza Zachodniego oraz historycznie najniższym bezrobociu. Z zadowoleniem przyjęliśmy wysoką frekwencję przedstawicieli naszych lokalnych samorządów na organizowanym przez COIE szkoleniu ze współpracy z inwestorami. To, że samorządowcy chcą się szkolić w tym zakresie, dobrze rokuje na przyszłość. Dzięki temu rosną szanse na przyciąganie nowych inwestycji, które napędzają rozwój. Tego możemy sobie życzyć na przyszły rok!

Nasz rozwój zawdzięczamy w dużym stopniu Funduszom Europejskim. Polskie regiony mają duże doświadczenie i sukcesy w zarządzaniu nimi. Wnoszą wymierny wkład w realizację polityki spójności. Od 2007 r. samodzielnie zarządzają funduszami w wysokości 50 mld euro w ramach 16 programów regionalnych. Budujemy „sojusz spójności”, nieformalną koalicję tych, którzy wierzą, że unijna polityka spójności będzie kontynuowana po 2020 r. jako jeden z filarów Unii Europejskiej.

Olgierd Geblewicz

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego